VIDUTINIS MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

 

Eil. Nr. Pareigų  pavadinimas                  
etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR.)
      2018 m. 4 ketvirtis

           2017 m.

1 Direktorius 1 1726,26 1083,83
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1486,46 992,01
3 Dirktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams 1   608,44
4 Neformaliojo ugdymo mokytojas 2 1183,14 772,94
5 ikimokyklinio ugdymo mokytojas 11,80 1015,80 719,82
6 Logopedas 1 852,75 724,12
7 Auklėtojos padėjėjas 11,30 680,96 409,18
8 Virėjas 3,0 563,09 322,38
9 Pagalbinis darbininkas 1 539,35 407,65
10 Valytojas 1,5

558,99

280,03
11 Kiemsargis 1,5 520,42 233,27
12 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,75 483,32 381,25
13 Meninio ugdymo mokytojas 1 1335,19 783,24
14   Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,20 1167,66 815,16
15 Patalynės prižiūrėtojas  0,5 539,35 407,97
16 Specialistas 1 1313,60 530,90
 17  Sandėlininkas  1 659,20 400,61
18   Raštinės administratorius 1313,60 544,19