valdymo schema 2017
 
SAVIVALDA
Įstaigos tarybos pirmininkė -      Auksė Motužienė,sekretorė Marina Lileikienė ,
nariai: Lidija Saniuk, Jelena Vaskovič, Jelizaveta Davidovič, Ana Vasiljeva, Nadežda Sotnikova.
 
Metodinės tarybos pirmininkė - Tatjana Paulauskienė
 
Mokytojų tarybos pirmininkė -    Galina Kozak
 
Tėvų tarybos pirmininkė -           Diana Saniuk