Lopšelyje-darželyje „Du gaideliai" teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos rusų kalba. Taikomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

  Ikimokyklinio ugdymo programa

  Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.

Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo programos:

Ikimokyklinis ugdymas

Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ugdymo programa.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo pramoga. „Žaidžiam, šokam, pramogaujam".

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" neformaliojo vaikų švietimo bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba ugdymo programa "Žaidžiam, šokam, pramogaujam".

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programa „Sveika ir saugi gyvensena“.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai nefprmaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų ugdymo programa.

Priešmokyklinis ugdymas

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa