ltenderu

VIDUTINIS MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigų  pavadinimas                  
etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR.)
      2020 m. 4 ketvirtis

           2019 m.

1 Direktorius 1 2803,71 2013,88
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2015,71 1677,67
3 Dirktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams 1 1864,92 1278,18
4 Neformaliojo švietimo mokytojas 2 1869,25 1195,95
5 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 13,20 1777,21 967,33
6 Logopedas 1 1197,65 1209,95
7 Auklėtojos padėjėjas 12,25 960,58 565,59
8 Virėjas 2,50 1044,87 791,77
9 Pagalbinis darbininkas 1 768,17 571,94
10 Valytojas 1,5

711,54

574,20
11 Kiemsargis 1 731,23 633,97
12 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,25 646,03 252,73
13 Meninio ugdymo mokytojas 1 2073,59 1144,02
14   Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4,20 1789,08 1237,12
15 Patalynės prižiūrėtojas  0,5 609,89 0,00
16 Specialistas 1 1864,92 1375,72
 17  Sandėlininkas  1 869,18 684,73
18   Raštinės administratorius 1952,12 1365,03