VIDUTINIS MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigų  pavadinimas                  
etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR.)
      2019 m. 3 ketvirtis

           2018 m.

1 Direktorius 1 1946,47 1201,34
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1646,40 1126,03
3 Dirktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams 1 1279,40 333,19
4 Neformaliojo ugdymo mokytojas 2 1111,21 880,94
5 ikimokyklinio ugdymo mokytojas 12,30 991,52 805,88
6 Logopedas 1 1179,42 763,09
7 Auklėtojos padėjėjas 11,30 652,08 552,99
8 Virėjas 2,50 752,71 566,99
9 Pagalbinis darbininkas 1 555,00 435,93
10 Valytojas 1,5

555,00

426,62
11 Kiemsargis 1,5 555,00 432,97
12 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2,25 555,00 456,25
13 Meninio ugdymo mokytojas 1 1035,67 816,97
14   Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2,70 1185,20 908,33
15 Patalynės prižiūrėtojas  0,5 555,00 440,15
16 Specialistas 1 1299,50 1054,36
 17  Sandėlininkas  1 665,06 549,16
18   Raštinės administratorius 1288,09 1062,89