Planavimo dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" direktorės Marinos Degtiar 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelis-darželis „Du gaideliai“ direktorės Marinos Degtiar metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" direktorės Galina Kozak 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" 2019-2021-ųjų metų strateginis planas

 

   Kiti dokumentai

 Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas nr. V-2543 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

 Dėl ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų medicininių pažymų

 Informacija dėl priėmimo į mokyklas 2019–2020 mokslo metams

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai" asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 Klaipėdos-lopšelio-darželio „Du gaideliai" ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

  1. 2016 m. balandžio 13 d. Nr. T1-128 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo"
  2. 2016 m. balandžio 13 d. Nr. T1-128 „Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas."
  3. 2016 m. balandžio 13 d. Nr. T1-128 „Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir įstaigų darbuotojams"