Viešųjų pirkimų organizavimo Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai" taisyklės.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai" numatomų vykdyti prekių, paslaugų viešųjų pirkimų planas, 2018 metais.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai" numatomų vykdyti prekių, paslaugų viešųjų pirkimų planas, 2017 metais.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai" numatomų vykdyti prekių, paslaugų viešųjų pirkimų planas, 2016 metais.