dugaideliaiLopšelis-darželis „Du gaideliai“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ugdymas organizuojamas rusų ir lietuvių kalba. Įstaigoje veikia 9 rusų grupės ( 3 lopšelio, 4 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės) ir viena lietuvių kalba ugdoma lopšelio-darželio grupė. Įstaigos darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

 

 

Vizija – sveika ir saugi gyvensena.

Misija -tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendradarbiauti su socialine aplinka bei sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą .

Veiklos tikslai: 1. Užtikrinti aukštą paslaugų kokybę vaikui ir šeimai ,derinant jų poreikius ir įstaigos galimybes. 2. Įsivertinimas, tyrimas, analizė ( vidaus auditas). 3. Plėtoti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. 4. Saugi ir sveika vaiko reikmes teikianti aplinka.

Veiklos uždaviniai: 1. Ugdymo plano tikslingas vykdymas. 2. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programos įgyvendinimas. 3. ugdytinių kūrybiškumo, nacionalinių tradicijų, gimtosios kalbos ir tautinių vertybių puoselėjimas.

Vaikų teisės lopšelyje-darželyje ‚Du gaideliai“. Vaikas turi teisę: 1.Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. 2. Į sveikatos priežiūrą tinkamą mitybą, higieną. 3.Į pagrindinę veiklą – žaidimą. 4. Ugdytis savo gimtąja kalba, puoselėti ją, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas. 5. Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą, poreikius.

Lopšelyje-darželyje „Du gaideliai“ nustatyta 5 dienų darbo savaitė, grupės dirba 10,5 val.  nuo 7,30 iki 18,00 val.

     Čia kuriama šilta, jauki, pritaikyta vaikų reikmėms ir interesams aplinka. Vaikų grupės aprūpintos įvairiomis patraukliomis priemonėmis, skatinančiomis mažųjų aktyvumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Įstaigos pedagogai organizuoja ekskursijas, išvykas, susitikimus. Didelis dėmesys skiriamas etniniam, sportiniam ugdymui. Įstaigoje organizuojamos metodinės savaitės, veikia mamos mokykla. Siekiant padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams, gebėjimams yra įrengti vaikų saviraiškos kampeliai.