Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai" asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 Klaipėdos-lopšelio-darželio „Du gaideliai" ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės