Direktorės Galinos Kozak metų veiklos ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“

DIREKTORĖS GALINOS KOZAK

METŲ VEIKLOS ATASKAITA (skaityti)