ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "Du gaideliai"
   Adresas: Laukininkų g. 56, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95154
Telefonas: (8 46) 323515
Elektroninis paštas: dviejugaideliu@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190419643
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

ĮSAKYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2021-02-23 Nr. ŠV1-41

Klaipėda

    Vadovaudamasi Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2‑296 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 78 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. AD1-14 „Dėl įgaliojimo suteikimo“,

tvirtinu priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių planą (priedas).

Vedėja

Laima Prižgintienė

_________________________________

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 23 d.
įsakymo Nr. ŠV1-41
priedas

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonė

Vykdymo terminai

Vykdytojai

1.

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau –Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymų dėl prašymų registravimo pradžios ir pagrindinio priėmimo vykdymo terminų tvirtinimas

Iki vasario 10 d.

Švietimo skyrius

2.

Pasitarimas su mokyklų priėmimo informacinės sistemos (toliau – IS) tvarkytojais

Iki vasario 26 d.

Švietimo skyrius

3.

Sprendimų dėl klasių, aptarnavimo teritorijų ir priėmimo aprašo pakeitimo Savivaldybės taryboje tvirtinimas

Iki vasario 26 d.

Švietimo skyrius

4.

IS klasifikatorių ir Savivaldybės interneto svetainės paskyros „Priėmimas į mokyklas“ atnaujinimas

Iki vasario 26 d.

Švietimo skyrius

5.

Prašymų registravimo IS pradžia:

Tėvai / suaugę mokiniai. Konsultuoja Švietimo skyrius, mokyklos

5.1.

9 klasės

Nuo kovo 1 d.

5.2.

10–12 klasės

Nuo kovo 2 d.

5.3.

1 klasės

Nuo kovo 3 d.

5.4.

2–4, 6–8 klasės

Nuo kovo 5 d.

5.5.

5 klasės

Nuo kovo 8 d.

6.

Prašymuose pateiktų duomenų tikrinimas (gyvenamosios vietos, priėmimo prioritetai, kt.) ir tvirtinimas

Kovo 1 d. – gegužės 3 d.

Mokyklų priėmimo komisijos. Talkina Švietimo skyrius

7.

Motyvacijos vertinimų mokyklose vykdymas, priimant į:

Mokyklų priėmimo ir kitos mokyklų vadovų įsakymais sudarytos komisijos

7.2.

Gedminų progimnazijos 1-ąsias Valdorfo pedagogikos klases

Balandžio 14–16 d.

7.3.

Gedminų progimnazijos 2–8 Valdorfo pedagogikos klases

Balandžio 13 d.

7.4.

M. Gorkio progimnazijos 1–4 humanistinės kultūros ugdymo klases

Balandžio 14 d.

7.5.

Vydūno gimnazijos 1–4 humanistinės kultūros ugdymo klases

Balandžio 12–14 d.

7.6.

Vydūno gimnazijos 5–8 ir I–IV humanistinės kultūros ugdymo klases

Balandžio 15 d.

7.7.

Jūrų kadetų mokyklos 5–9 jūrų kadetų ugdymo klases

Balandžio 19–22 d.

7.8.

„Ąžuolyno“ gimnazijos I–IV akademinių poreikių ugdymo klases

Balandžio 20–22 d.

7.9.

„Vėtrungės“ gimnazijos I–IV ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klases

Balandžio 26 d.

7.10.

Vytauto Didžiojo gimnazijos I–IV akademinių poreikių ugdymo klases mokiniams iš visos miesto teritorijos

Balandžio 14–16 d.

7.11.

Vytauto Didžiojo gimnazijos III–IV sporto klases

Balandžio 14–16 d.

7.12.

„Aukuro“ gimnazijos I–III sporto klases

Balandžio 26–27 d.

7.13.

„Žemynos“ gimnazijos I–IV klasikinio ugdymo klases

Balandžio 13 d.

8.

Motyvacijos vertinimų rezultatų suvedimas

Iki gegužės 1 d.

Mokyklų priėmimo komisijos

9.

Prašymų teikimo parametrų IS išjungimas ir automatinis pagrindinio priėmimo vykdymas

Gegužės 4–birželio 1 d.

Švietimo skyrius

10.

Priėmimo dokumentų į priskirtas mokyklas pateikimas

Birželio 2–11 d.

(10 k. d.)

Tėvai / suaugę mokiniai

11.

Priėmimo dokumentų patikra, mokymo sutarčių pasirašymas

Nuo birželio 2 d.

Mokyklų priėmimo komisijos, mokyklų vadovai

12.

Prašymų registravimo parametrų IS įjungimas ir pavienio priėmimo vykdymas

Nuo birželio 2 d.

Švietimo skyrius

13.

Sprendimų dėl klasių skaičiaus pakeitimo Savivaldybės taryboje tvirtinimas pagal poreikį

Balandis–rugsėjis

Švietimo skyrius, Savivaldybės mokinių priėmimo komisija

14.

Informavimas apie priėmimo organizavimą ir vykdymą Savivaldybės, mokyklų, ikimokyklinių įstaigų interneto svetainėse, dienraščiuose, televizijoje, radijuje

Nuolat

Švietimo skyrius, švietimo įstaigos

_____________________________________

 

 

 

 

Online logo

tevu linija

 

zipio

say hello

vaiku linija

Ikimokyklinis

riukpa mes dirbame vaikams