ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "Du gaideliai"
   Adresas: Laukininkų g. 56, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95154
Telefonas: (8 46) 323515
Elektroninis paštas: dviejugaideliu@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190419643
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

Potvarkis dėl pretendentų Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos posėdžio komisijos sudarymo

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL PRETENDENTŲ KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KONKURSO ATRANKOS POSĖDŽIO KOMISIJOS SUDARYMO

Nr. Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies

16 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)

vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 26 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio 2021 m. gegužės 27 d. raštą Nr. R1-4006, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos prezidento 2021 m. liepos 26 d. raštą Nr. R1-5564, Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ tarybos pirmininko 2021 m. liepos 30 d. raštą Nr. P39-11, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriems klausimams, pavaduojančio direktorių,

2021 m. liepos 30 d. raštą Nr. 24-16:

  1. S u d a r a u   pretendentų Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos posėdžio komisiją:

pirmininkė – Diana Paliūnaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyresnioji patarėja, jos nesant – Asta Ivanauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyresnioji patarėja;

sekretorė – Edita Dimšienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Virginija Kazakauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė;

Aleksandra Novik, Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ „Zuikučių“ grupės mokinio mama, mokinių atstovė;

Liubovė Oliva, Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;

Jolita Skirpstaitienė, Klaipėdos   lopšelio-darželio „Čiauškutė“ ir   Klaipėdos lopšelio- darželio „Šermukšnėlė“ direktorė, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovė;

Julija Smirnova, Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ „Tigriukų“ grupės mokinio mama, tėvų atstovė;

Lina Stankutė, Klaipėdos   „Pajūrio“ progimnazijos direktorė, Klaipėdos   lopšelio- darželio „Du gaideliai“ socialinio partnerio atstovė.

  1. Į p a r e i g o j u   komisiją pretendentų Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“

direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos posėdį vykdyti 2021 m. rugpjūčio 19 d. nuo

13.00 val., atliekant Apraše numatytas funkcijas (įskaitant pretendentų vertinimą) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir nuotoliniu būdu.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis Savivaldybės merą

 Arvydas Cesiulis

Online logo

tevu linija

 

zipio

say hello

vaiku linija

Ikimokyklinis

riukpa mes dirbame vaikams