ltenderu

 

       

     direktore  
                       
                 Galina Kozak gimė 1949-10-15, Klaipėdoje. 1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą
              ir įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. Nuo 1987 m. pradėjo dirbti lopšelyje - darželyje
              direktore. Turi daug pedagoginės patirties. Turi II vadybinės kvalifikacijos kategoriją.
        
      
         
                                                
 Direktorė Galina Kozak
"Koks gražus būna gyvenimas, kada padarai kažką gero ir teisingo" . (F. Dostojevskis)
   
                        

PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ

IŠSILAVINIMAS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

PAREIGOS

Galina Kozak
Aukštasis universitetinis
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Direktorė
Tatjana Paulauskienė
Aukštasis universitetinis
 II vadybinė kvalifikacinė
kategorija
Vyresnioji auklėtoja
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Ana Zajac
Aukštasis universitetinis
auklėtoja
ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
 Edita Burneikienė
 Aukštasis neuniversitetinis
 auklėtoja
 ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jelena Gončiarova
Aukštasis universitetinis
auklėtoja
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jelena Vološčiuk
Aukštasis universitetinis
Mokytoja
metodininkė, auklėtoja metodininkė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Lidija Saniuk
Aukštesnysis
vyresnioji auklėtoja
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jelizaveta Davidovič
Aukštesnysis
Vyresnioji muzikos mokytoja, vyresnioji auklėtoja
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tatjana Dolgopolova
Aukštasis universitetinis
 auklėtoja metodininkė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Olga Faizulina
Aukštasis universitetinis
Vyresnioji auklėtoja
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jekaterina Prač-Lebedeva
Aukštasis universitetinis
auklėtoja
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ema Karalinskaja
Aukštasis universitetinis
Vyresnioji auklėtoja
priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jelena Stasiukevič
Aukštasis universitetinis
 auklėtoja metodininkė
neformaliojo švietimo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Birutė Žulpienė
Aukštasis universitetinis
auklėtoja metodininkė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jelena Vaskovič
Aukštesnysis
auklėtoja metodininkė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Liubovė Oliva
Aukštasis universitetinis
vyresnioji auklėtoja
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Marina Lileikienė
Aukštasis universitetinis
 auklėtoja metodininkė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja
Marina Zdorovets
Aukštasis universitetinis
logopedė metodininkė
Logopedė
Liudmila Smirnova
Aukštasis universitetinis
auklėtoja metodininkė
neformaliojo švietimo mokytoja
Valentina Snigur
Aukštasis universitetinis
Auklėtoja metodininkė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Galina Vinogradova
Aukštasis universitetinis
auklėtoja metodininkė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Valentina Čižova
Aukštasis universitetinis
 auklėtoja metodininkė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Ala Mikulskaja
Aukštasis universitetinis
 logopedė metodininkė
logopedė
Julija Pančenko-Gorodenskaja Aukštasis universitetinis vyresnioji auklėtoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irena Ruškienė  Aukštasis neuniversitetinis  vyresnioji auklėtoja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Alina Orlova Aukštasis universitetinis Auklėtoja metodininkė Meninio ugdymo mokytoja