ltenderu

DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas nr. V-394 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01) (prikabinta)

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI“ VALGIARAŠTIS (prikabinta)

 

PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠTIS

          Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mitybos specialistės rengia pritaikyto maitinimo valgiaraščius alergiškiems vaikams pagal gydytojų nurodymus ir tėvams pateikus prašymą. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis įstaigoje naudojamu perspektyviniu valgiaraščiu, nenaudojant produktų kurių vaikas negali vartoti arba patiekalai keičiami kitais.

Pritaikyto maitinimo organizavimo atmintinė

Prašymas dėl pritaikyto maitinimo valgiaraščio (prikabinta)