Lopšelis - darželis "Du gaideliai" pradėjo veikti 1987 metais Klaipėdoje pietinėje miesto dalyje. Tai bendrosios paskirties ugdymo

įstaiga. Lopšelio - darželio ugdymo procesas organizuotas pagal Klaipėdos miesto patvirtintą lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal "Bendrosios programos ir išsilavinimo standartus" Vilnius 2003 m. Įstaigoje ugdymas

vyksta rusų kalba.