INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO
Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:

  1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.
  3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.
  4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2023–2024 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS NUSTATYMO

2023-01-05 Nr. AD1-14

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2‑296 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 ir 55 punktais,

nustatau, kad prašymų mokytis į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2023–2024 mokslo metais registravimas, kai prašymai pildomi per Mokinių priėmimo sistemą ar teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams, tęsiant mokymąsi toje pačioje mokykloje, vykdomas nuo:

1.1. 2023 m. vasario 27 d. 10 val. – į 9 klases;

1.2. 2023 m. vasario 28 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;

1.3. 2023 m. kovo 1 d. 10 val. – į 1 klases;

1.4. 2023 m. kovo 3 d. 10 val. – į 5 klases.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis